Pensioenakkoord belangrijke stap verder

In 2019 sloten het kabinet en de sociale partners op hoofdlijnen een pensioenakkoord. Ze onderhandelden nog een jaar over de uitwerking. Op 22 juni stuurde minister Koolmees deze naar de Tweede Kamer. Op 4 juli ging als laatste de achterban van de FNV akkoord met de uitwerking.

Het Pensioenakkoord is gebaseerd op het SER-advies ‘Naar een nieuw pensioenstelsel‘ (pdf). Bij de vakbonden en in de politiek is er breed draagvlak voor het nieuwe stelsel. De hervorming moet leiden tot een meer toekomstbestendig pensioenstelsel dat: 

  • Beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt;
  • Pensioen meer inzichtelijk en persoonlijker maakt; en
  • Eerder perspectief biedt op een koopkrachtig pensioen voor alle generaties.

Veel details moeten nu worden uitgewerkt
De uitwerking gebeurt in de volgende fase die nu van start kan gaan: het wetgevend traject. Deze fase loopt naar verwachting tot eind 2021. Daarna moeten alle pensioenregelingen in Nederland worden aangepast. Daarvoor hebben werkgevers en pensioenfondsen tot uiterlijk 2026 de tijd.

Sociale partners zijn nu aan zet
Werkgevers en sociale partners hebben de ontwikkelingen rond het Pensioenakkoord continu gevolgd. De komende periode bekijken ze wat de precieze gevolgen zijn en hoe ze het Pensioenakkoord gaan uitvoeren. Gezien de invoeringsdatum kan dat wel enige tijd duren. 2020-2021: Wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Als de wet door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in. Naar verwachting is dat 1 januari 2022. 2022-2023: Werkgevers en werknemers maken afspraken op basis van de nieuwe regels. 2024-2026: Periode waarin pensioenfondsen de nieuwe regels en de afspraken die door werkgevers en werknemers gemaakt zijn moeten gaan invoeren.

Wij houden u op de hoogte
Inmiddels heeft minister Koolmees zijn brief aan de 2e kamer gestuurd. De 2e Kamer heeft een eerste debat gevoerd en buigt zich hier na de zomervakantie verder over. Daarna worden de nieuwe regels omgezet in wetgeving. SBZ Pensioen bereidt zich voor en houdt nauw contact met werkgevers en sociale partners. We houden u op de hoogte.

Belangrijke afspraken uit het Pensioenakkoord

  • De AOW-leeftijd wordt in 2020 en 2021 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd minder snel;
  • Er komt een nieuw pensioencontract in de vorm van een beschikbare premieregeling (in 2 smaken). Niet de hoogte van de pensioenuitkering maar de ingelegde premie is leidend; 
  • Het nabestaandenpensioen wordt afhankelijk van het salaris en is op risicobasis. Dit sluit beter aan bij een premieregeling waarin je geen aanspraken opbouwt;
  • Op de pensioendatum kun je maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen als bedrag ineens opnemen;
  • Pensioenfondsen hoeven minder buffers aan te houden;
  • De kans op kortingen van de pensioenen is de komende jaren kleiner;
  • Het pensioen kan eerder stijgen maar ook eerder dalen;