Actuele dekkingsgraad laat licht herstel zien

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind juni 2020 uit op 101,7%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch. Door de geleidelijk aan alsmaar gedaalde rente, maar ook door de in maart 2020 opgetreden dip op de aandelenbeurzen is de beleidsdekkingsgraad verder onder het niveau gekomen, waarop toeslag kan worden verleend. In het tweede kwartaal 2020 is herstel opgetreden. De actuele dekkingsgraad is afgelopen maand van 99,2% naar 100,2% gestegen. Dit niveau ligt onder de minimaal vereiste dekkingsgraad. Ook de beleidsdekkingsgraad is lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, maar kortingen zijn bij ons fonds nu niet aan de orde.

Met andere woorden op dit moment verandert uw aanspraak of uitkering bij SBZ Pensioen niet. Er is wel sprake van verhoogde dijkbewaking. Vanwege de Coronacrisis werd een crisiscommissie gevormd. Vooralsnog is vast gehouden aan het bestaande langetermijnbeleid. Op dit moment is slecht te overzien welke (structurele) impact de Coronacrisis op de financiële gezondheid van het pensioenfonds zal hebben. Dit zal mede afhankelijk zijn van de impact van deze crisis op de reële economie. Op 15 juni 2020 heeft het Bestuur vanwege de actuele ontwikkelingen besloten de acute crisis-situatie als beëindigd te beschouwen. Het Bestuur blijft waakzaam op de actuele ontwikkelingen.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad laat zien hoe ons fonds er financieel voorstaat. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen) en drukt dat uit in een percentage. Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft ons pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter we er financieel voor staan.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Die actuele dekkingsgraden zijn gebaseerd op de door DNB gepubliceerde lange termijn rente, ook wel UFR genoemd. Pensioenfondsen zijn bij het nemen van al hun financiële beslissingen verplicht rekening te houden met de hoogte van hun beleidsdekkingsgraad.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in juni 2020 beïnvloed hebben

  • Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen. Dit is gunstig voor de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een neutraal beeld zien. In de looptijden tot en met 10 jaar daalde de rente met gemiddeld circa 5 basispunten, in het langere segment steeg de rente juist met 0 tot 5 basispunten. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. De renteontwikkeling is neutraal voor de dekkingsgraad.
  • De aandelenmarkten laten gemeten in euro een stijging van 1,20% zien. Gemeten in dollar is sprake van een stijging van 2,50%. Dit is positief voor de dekkingsgraad.
  • De dollar is gedaald ten opzichte van de euro (-1,30%). SBZ Pensioen dekt het valutarisico deels af. De waarde van ons vermogen daalde door valutabewegingen. Deze ontwikkeling is licht negatief voor de dekkingsgraad.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie