Verhoging uit toeslagreserve 0,32%

Sommige werkgevers betalen extra premie voor het pensioen in de Middelloonregeling. Dit is in principe elk jaar 2,85% van de loonsom van al hun werknemers samen. In 2019 is afgesproken dat vanaf 1 januari 2020 jaarlijks 1% van de loonsom wordt betaald. Met deze zogenoemde toeslagreserve kan SBZ Pensioen het pensioen van werknemers in dienst van die werkgever(s) elk jaar extra verhogen.

De verhoging uit de toeslagreserve per 1 januari 2020 is 0,32%
Doet uw werkgever mee met de toeslagreserve? SBZ Pensioen heeft voldoende geld in de toeslagreserve voor een verhoging van 0,32%. Per 1 januari 2020 hebben wij de pensioenen in de Middelloonregeling van alle actieve deelnemers, pensioengerechtigden en iedereen die premievrij pensioen heeft, niet verhoogd. Wanneer uw werkgever meedoet met de toeslagreserve betekent dit dat de totale verhoging van uw pensioen per 1 januari 2020 0,32% is.

Wat is een toeslag?
De prijzen stijgen elk jaar. Daarom proberen we om ook uw (opgebouwde) pensioen elk jaar te laten meestijgen, zodat u niet aan koopkracht verliest. Of en met welk percentage het opgebouwde pensioen wordt verhoogd, hangt ook af van de financiële positie van het pensioenfonds.

Kijk bij Verhoging van pensioen voor meer informatie.