Dekkingsgraad herstelt na dip door coronacrisis, maar beleidsdekkingsgraad daalt verder.

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind april 2020 uit op 102,8%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch. Vooral door de alsmaar dalende rente, maar ook door de in maart 2020 opgetreden dip op de aandelenbeurzen is de beleidsdekkingsgraad verder onder het niveau gekomen, waarop toeslag kan worden verleend. De actuele dekkingsgraad is afgelopen maand van 95,5% naar 98,1% gestegen. Dit niveau ligt onder de minimaal vereiste dekkingsgraad. Ook de beleidsdekkingsgraad is lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad waardoor kortingen bij ons fonds nu niet aan de orde zijn. Met andere woorden: we verwachten niet dat uw aanspraak of uitkering bij SBZ Pensioen verandert. Er is wel sprake van verhoogde dijkbewaking.

Vanwege de coronacrisis is een crisiscommissie gevormd. We houden vooralsnog vast aan het bestaande langetermijnbeleid. Op dit moment is slecht te overzien welke (structurele) impact de coronacrisis op de financiële gezondheid van het pensioenfonds zal hebben. Dit zal mede afhankelijk zijn van de impact van deze crisis op de reële economie. De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2020 gekrompen. De sterke terugval in activiteit veroorzaakt door de maatregelen in het kader van de zogenaamde intelligente lockdown, hebben de economie vanaf half maart 2020 hard getroffen. De krimp in het 2e kwartaal zal, door het voortduren van de beperkende maatregelen, nog groter zijn. Dit fenomeen beperkt zich niet tot de Nederlandse economie.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad laat zien hoe ons fonds er financieel voorstaat. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen) en drukt dat uit in een percentage. Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft ons pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter we er financieel voor staan.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Die actuele dekkingsgraden zijn gebaseerd op de door DNB gepubliceerde lange termijn rente, ook wel UFR genoemd. Pensioenfondsen zijn bij het nemen van al hun financiële beslissingen verplicht rekening te houden met de hoogte van hun beleidsdekkingsgraad.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in april 2020 beïnvloed hebben

  • Als de rente daalt, dan stijgt de waarde van de verplichtingen. Dit is ongunstig voor de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een daling zien. De daling beloopt voor de looptijden tot en met 10 jaar gemiddeld circa 10 basispunten, in het langere segment is dit 20 tot 25 basispunten. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. De renteontwikkeling is negatief voor de dekkingsgraad.
  • De aandelenmarkten laten gemeten in euro een stijging van 11,15% zien. Gemeten in dollar is sprake van een stijging van 10,80%. Dit is positief voor de dekkingsgraad.
  • De dollar is gestegen ten opzichte van de euro (+0,30%). SBZ Pensioen dekt het valutarisico deels af. De waarde van ons vermogen steeg door valutabewegingen. Deze ontwikkeling is licht positief voor de dekkingsgraad.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie