Coronacrisis leidt tot flink lagere actuele dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind maart 2020 uit op 103,7%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch. Door de geleidelijk aan alsmaar gedaalde rente, maar ook door de dip op de aandelenbeurzen is de beleidsdekkingsgraad verder onder het niveau gekomen, waarop toeslag kan worden verleend.

De actuele dekkingsgraad is afgelopen maand van 101,4% naar 95,5% gedaald. Dit niveau ligt onder de minimaal vereiste dekkingsgraad. Ook de beleidsdekkingsgraad is inmiddels lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, maar kortingen zijn bij ons fonds nu niet aan de orde. Met andere woorden op dit moment verandert uw aanspraak of uitkering bij SBZ Pensioen niet. Er is wel sprake van verhoogde dijkbewaking.

Vanwege de coronacrisis is een crisiscommissie gevormd. Deze bespreekt minimaal wekelijks de actuele situatie en bepaalt dan of aanvullende maatregelen aan de orde zijn. We houden vooralsnog vast aan het bestaande langetermijnbeleid. Op dit moment is nauwelijks te overzien welke (structurele) impact de coronacrisis op de financiële gezondheid van het pensioenfonds zal hebben. Dit zal mede afhankelijk zijn van de impact van deze crisis op de reële economie.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad laat zien hoe ons fonds er financieel voorstaat. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen) en drukt dat uit in een percentage. Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft ons pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter we er financieel voor staan.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Die actuele dekkingsgraden zijn gebaseerd op de door DNB gepubliceerde lange termijn rente, ook wel UFR genoemd. Pensioenfondsen zijn bij het nemen van al hun financiële beslissingen verplicht rekening te houden met de hoogte van hun beleidsdekkingsgraad.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in maart 2020 beïnvloed hebben

  • Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen. Dit is gunstig voor de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een stijging zien. De stijging beloopt voor de looptijden tot en met 15 jaar gemiddeld circa 15 basispunten, in het 20-jaars segment is dit circa 10 basispunten en voor langere looptijden gemiddeld circa 5 basispunten. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. De renteontwikkeling is positief voor de dekkingsgraad.
  • De aandelenmarkten laten gemeten in euro een daling van 13,25% zien. Gemeten in dollar is sprake van een daling van 13,50%. Dit is negatief voor de dekkingsgraad.
  • De dollar is gestegen ten opzichte van de euro (+0,25%). SBZ Pensioen dekt het valutarisico deels af. De waarde van ons vermogen steeg door valutabewegingen. Deze ontwikkeling is licht positief voor de dekkingsgraad.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie