Berichtgeving rondom coronavirus

SBZ Pensioen en zijn uitvoerders hebben maatregelen getroffen met betrekking tot het coronavirus. Zij zijn voorbereid op een pandemie waar het gaat om de continuïteit van de bedrijfsvoering. Uitbetaling van pensioenen vindt gewoon doorgang. Ook zijn we gewoon bereikbaar.

Dekkingsgraad gedaald
De dekkingsgraad van SBZ Pensioen is per 10 maart 2020 uitgekomen op 98,3%. De beleidsdekkingsgraad is onder de 104% gezakt. Onder andere door de uitbraak van het coronavirus en de hieruit voortkomende angst voor economische recessie, is er onrust ontstaan op de financiële markten. De wereldhandel, productieketens en het toerisme hebben te lijden onder de quarantainemaatregelen die verschillende landen hebben ingevoerd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ook het besluit van Saoedi-Arabië om de olieproductie niet te beperken heeft een negatieve impact. Zowel de aandelenkoersen als de renteniveaus zijn hierdoor sterk gedaald.

De lagere rente betekent dat onze obligaties meer waard worden. Maar het betekent ook een stijging van onze verplichtingen. De lagere waarde van de aandelenkoersen en de hogere verplichtingen zorgen voor een daling van de dekkingsgraad. Dit geldt voor bijna alle pensioenfondsen in Nederland.

We verwachten niet dat uw aanspraak of uitkering bij SBZ Pensioen verandert
Van korte termijn schommelingen hoeft u niet te schrikken, als pensioenfonds beleggen wij voor de lange termijn. We kunnen een stootje hebben. Wij doen er alles aan om met een stabiel beleggingsbeleid de belangen van al onze deelnemers zo goed mogelijk te beschermen. Op dit moment weet niemand hoe lang deze uitzonderlijke situatie gaat duren en wanneer er herstel zal optreden. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in de komende weken.

Neemt u deel aan de Nettopensioenregeling? Schommelingen in de beleggingen zult u terugzien in uw opgebouwde pensioenkapitaal.

Bekijk de actuele stand van uw pensioen via Mijn pensioen.