Actuele dekkingsgraad daalt, beleidsdekkingsgraad blijft onder druk

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind januari 2020 uit op 105,6%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch. Vooral door de alsmaar dalende rente is de beleidsdekkingsgraad verder onder het niveau gekomen, waarop toeslag kan worden verleend. De actuele dekkingsgraad is afgelopen maand van 105,8% naar 104,6% gedaald. Dit niveau ligt beperkt boven de minimaal vereiste dekkingsgraad. En de beleidsdekkingsgraad is nog altijd hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad waardoor kortingen bij ons fonds nu niet aan de orde zijn. Er is wel sprake van verhoogde dijkbewaking. Per 1 januari 2020 is geen toeslag verleend.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad laat zien hoe ons fonds er financieel voorstaat. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen) en drukt dat uit in een percentage. Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft ons pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter we er financieel voor staan.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Die actuele dekkingsgraden zijn gebaseerd op de door DNB gepubliceerde lange termijn rente, ook wel UFR genoemd. Pensioenfondsen zijn bij het nemen van al hun financiële beslissingen verplicht rekening te houden met de hoogte van hun beleidsdekkingsgraad.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in januari 2020 beïnvloed hebben

  • Als de rente daalt, dan stijgt de waarde van de verplichtingen. Dit is ongunstig voor de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een daling zien. De daling beloopt voor de looptijden tot en met 10 jaar gemiddeld circa 20 basispunten en voor langere looptijden gemiddeld circa 30 basispunten. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. De renteontwikkeling is negatief voor de dekkingsgraad.
  • De aandelenmarkten laten gemeten in euro een stijging van 0,65% zien. Gemeten in dollar is echter sprake van een daling van 0,70%. In euro stijgt hierdoor de waarde van ons vermogen. Dit is positief voor de dekkingsgraad.
  • De dollar is gestegen ten opzichte van de euro (+1,30%). SBZ Pensioen dekt het valutarisico deels af. De waarde van ons vermogen steeg door valutabewegingen. Deze ontwikkeling is licht positief voor de dekkingsgraad.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie