SBZ Pensioen verhoogt dit jaar de pensioenen niet

Het bestuur kijkt elk jaar of het uw pensioen in de Middelloonregeling kan verhogen met een toeslag.

Het pensioenfonds moet daarvoor financieel gezond genoeg zijn. Verhogen met een toeslag mag pas als de dekkingsgraad boven de 110% ligt. Helaas was de beleidsdekkingsgraad met 106,8% op peildatum 31 oktober 2019 lager dan de vereiste 110%. Hierdoor kunnen wij uw pensioen niet verhogen.

Als u deelneemt aan de Nettopensioenregeling, dan is toeslagverlening nooit van toepassing.

Lees meer over verhoging van pensioen