(Beleids)dekkingsgraad daalt verder; kans op toeslagverlening onverminderd klein

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind oktober 2019 uit op 106,8%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch. Vooral door de alsmaar dalende rente is de beleidsdekkingsgraad verder onder het niveau gekomen waarop toeslag kan worden verleend.

De actuele dekkingsgraad is afgelopen maand van 102,6% naar 103,3% gestegen. Dit niveau ligt onder de minimaal vereiste dekkingsgraad. Maar de beleidsdekkingsgraad is nog altijd hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad waardoor kortingen bij SBZ Pensioen nu niet aan de orde zijn. Er is wel sprake van verhoogde dijkbewaking. De rentehedge is in augustus 2019 verhoogd en op de strategische waarde gebracht. Op dit moment is de kans groot dat op 1 januari 2020 geen toeslag verleend kan worden.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad laat zien hoe ons fonds er financieel voorstaat. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen) en drukt dat uit in een percentage. Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft ons pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter we er financieel voor staan.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Die actuele dekkingsgraden zijn gebaseerd op de door DNB gepubliceerde lange termijn rente, ook wel UFR genoemd. Pensioenfondsen zijn bij het nemen van al hun financiële beslissingen verplicht rekening te houden met de hoogte van hun beleidsdekkingsgraad.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in oktober 2019 beïnvloed hebben

  • Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen. Dit is gunstig voor de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een stijging zien. De stijging beloopt in de looptijden tot 15 jaar gemiddeld 15 basispunten en in de langere looptijden circa 20 basispunten. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. De renteontwikkeling is positief voor de dekkingsgraad.
  • De aandelenmarkten laten gemeten in euro een stijging van 0,25% zien. Gemeten in dollar is sprake van een stijging van 2,45%. Hierdoor stijgt de waarde van ons vermogen. Dit is in beperkte mate positief voor de dekkingsgraad.
  • De dollar is gedaald ten opzichte van de euro (-2,20%). SBZ Pensioen dekt het valutarisico deels af. De waarde van ons vermogen daalde door valutabewegingen. Deze ontwikkeling is licht negatief voor de dekkingsgraad.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie