(Beleids)dekkingsgraad daalt; kans op toeslagverlening klein

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind augustus 2019 uit op 108,4%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch. Vooral door de alsmaar dalende rente is de beleidsdekkingsgraad verder onder het niveau gekomen, waarop toeslag kan worden verleend.

De actuele dekkingsgraad is naar 101,4% gedaald. Dit ligt onder de minimaal vereiste dekkingsgraad. Maar de beleidsdekkingsgraad is nog altijd hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad waardoor kortingen bij ons fonds nu niet aan de orde zijn. Er is wel sprake van verhoogde dijkbewaking. We hebben de rentehedge iets verhoogd. Op dit moment is de kans groot dat op 1 januari geen toeslag verleend kan worden.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad laat zien hoe ons fonds er financieel voorstaat. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen) en drukt dat uit in een percentage. Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft ons pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter we er financieel voor staan.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Die actuele dekkingsgraden zijn gebaseerd op de door DNB gepubliceerde lange termijn rente, ook wel UFR genoemd. Pensioenfondsen zijn bij het nemen van al hun financiële beslissingen verplicht rekening te houden met de hoogte van hun beleidsdekkingsgraad.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in augustus 2019 beïnvloed hebben

  • Als de rente daalt, dan stijgt de waarde van de verplichtingen. Dit is ongunstig voor de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een flinke daling zien. De daling beloopt in de looptijden tot 15 jaar gemiddeld 25 basispunten en in de langere looptijden zelfs ruim 40 basispunten. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. De renteontwikkeling is negatief voor de dekkingsgraad.
  • De aandelenmarkten laten gemeten in euro een daling van 1,0% zien. Gemeten in dollar is sprake van een daling van 2,25%. Hierdoor daalt de waarde van ons vermogen. Dit is negatief voor de dekkingsgraad.
  • De dollar is gestegen ten opzichte van de euro (+1,25%). SBZ Pensioen dekt het valutarisico deels af. De waarde van ons vermogen steeg door valutabewegingen. Deze ontwikkeling is positief voor de dekkingsgraad.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie