Uitsluiting kolen SBZ Pensioen past in klimaatakkoord

In haar vergadering van 17 juni jl. heeft het bestuur van SBZ Pensioen bepaalde bedrijven die meer dan 25% van hun inkomsten uit thermische steenkoolwinning halen, uitgesloten. Bedrijven die aantoonbaar meer dan 10% van hun omzet uit duurzame bronnen halen, worden niet uitgesloten. Dit in het kader van haar beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB).

Het besluit betreft het gebruik van zogenaamd thermisch steenkool, dat wordt verbrand om via stoom elektriciteit op te wekken en is mede gebaseerd op een advies van vermogensbeheerder Russell Investments. Het besluit van SBZ Pensioen past in het op 28 juni jl. bereikte Klimaatakkoord van het kabinet Rutte III.

Redenen van uitsluiting zijn o.a.:

  • Kolen zijn de minst efficiënte fossiele brandstof en genereert de hoogste CO2-uitstoot voor elke opgewekte Btu (British thermal unit = een hitte-eenheid)
  • Het gebruik van kolen als brandstof en uitstoot van kolenrook leidt tot gezondheidsklachten en sterfgevallen.
  • Bij het opsporen, winnen, wassen, vervoeren, opslaan en verbranden van kolen komt fijnstof in de lucht, hetgeen een vorm van luchtvervuiling is.
  • De jaarlijkse gezondheidskosten in Europa uit het gebruik van kolen voor het opwekken van elektriciteit worden geschat op EUR 43 miljard.

 

SBZ Pensioen streeft er in haar beleggingsbeleid naar om – binnen de mogelijkheden van het fonds – te voorkomen dat door haar beleggingsbeleid het maatschappelijk belang wordt geschaad en waar dit wordt verwacht, een bijdrage te leveren aan een leefbare wereld.

SBZ Pensioen focust op klimaat, milieu en leefbare wereld, waarbij een goede gezondheid mede een rol speelt. Kolen zijn de meest vervuilende bron voor het opwekken van elektricieit en zijn ongezond voor de mensen die ermee werken in de nabijheid wonen van elk onderdeel in de keten (delving, vervoer, verwerking, enz.). Vanwege de maatschappelijke discussie over kolen kan een beperking worden opgelegd, waardoor dit een risicovolle belegging kan zijn. Op dit moment komt wereldwijd 40% van de opgewekte elektriciteit uit kolen.

Op 28 juni jl. bereikte het kabinet overeenstemming over het klimaatakkoord. Hier is anderhalf jaar over onderhandeld. Het klimaatakkoord houdt o.a. in dat er over dertig jaar vrijwel geen CO2 meer wordt uitstoten en in 2030 de helft (49 %) minder dan in 1990. Om daar te komen gaan binnen tien jaar de kolencentrales in Nederland dicht, zijn er alleen nog elektrische auto's te koop en gaan de huishoudens de komende dertig jaar geleidelijk van de energiebron gas af.