Actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad dalen nog verder

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind juni 2019 uit op 110,0%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslagverlening verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad laat zien hoe ons fonds er financieel voorstaat. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen) en drukt dat uit in een percentage. Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft ons pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter we er financieel voor staan.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Die actuele dekkingsgraden zijn gebaseerd op de door DNB gepubliceerde lange termijn rente, ook wel UFR genoemd. Pensioenfondsen zijn bij het nemen van al hun financiële beslissingen verplicht rekening te houden met de hoogte van hun beleidsdekkingsgraad.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in juni 2019 beïnvloed hebben

  • Als de rente daalt, dan stijgt de waarde van de verplichtingen. Dit is ongunstig voor de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een flinke daling zien. De daling beloopt in de looptijden tot 5 jaar gemiddeld circa 10 basispunten en in de langere looptijden zelfs 20 basispunten. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. De renteontwikkeling is negatief voor de dekkingsgraad.    
  • De aandelenmarkten laten daarentegen gemeten in euro een stijging van 4,60% zien. Gemeten in dollar is zelfs sprake van een stijging van 6,45%. Hierdoor stijgt de waarde van ons vermogen. Dit is positief voor de dekkingsgraad.    
  • De dollar is gedaald ten opzichte van de euro (-1,75%). SBZ Pensioen dekt het valutarisico deels af. De waarde van ons vermogen daalde door valutabewegingen. Deze ontwikkeling is negatief voor de dekkingsgraad. .

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie