Voorbereid op de toekomst

Pensioen is echt een verhaal van de lange termijn. We keren nu pensioen uit aan gepensioneerden. Tegelijk moeten we ervoor zorgen dat jonge deelnemers die nu nog pensioen opbouwen, straks ook een goed pensioen hebben. Levenslang. Daarom moeten we steeds bijsturen. En onze toekomstvastheid op verschillende manieren versterken.

Nieuwe aanwas en verjonging
Door onze deuren te openen voor nieuwe werkgevers, zorgen we dat we ook in de toekomst voldoende omvang hebben. Groei maakt ons robuuster en daardoor toekomstbestendiger. Dankzij nieuwe aanwas blijven we vitaal en voorkomen we vergrijzing. Dankzij schaalvoordelen en de digitalisering besparen we kosten. Dat is gunstig voor het pensioen van deelnemers. Ook kunnen we werkgevers dan nieuwe producten tegen aantrekkelijke voorwaarden aanbieden. Werkgevers die zich aansluiten profiteren van lagere kosten. Hierdoor blijft er meer geld over voor het pensioen van hun werknemers.

Een digitaal pensioenfonds
Digitalisering maakt onze pensioenuitvoering efficiënter en dus goedkoper. Alle deelnemers kunnen vanaf januari 2019 inloggen op het vernieuwde deelnemersportaal, Mijn Pensioen. Daar kunnen ze hun regeling geïntegreerd en real time zien. Alle pensioenrechten, correspondentie en – bij de Nettopensioenregeling en de Beschikbarepremieregeling - alle premies, kosten en de beleggingsresultaten zijn inzichtelijk. De gegevens zijn altijd up-to-date. Zo kunnen deelnemers ook heel eenvoudig hun pensioen plannen.

Uitbreiding van producten
De werkgevers die bij SBZ Pensioen zijn aangesloten, kiezen nu nog vaak voor middelloonregelingen. Maar er is ook behoefte aan meer flexibiliteit in pensioen en overige arbeidsvoorwaarden. Met het oog op de toekomst hebben wij de Middelloonregeling daarom geparametriseerd. Werkgevers kunnen nu hun eigen opbouwpercentage, franchise en percentage partnerpensioen kiezen. Alle administratieve handelingen, inclusief inning van de premie, verlopen geautomatiseerd, dus dit zorgt niet voor extra werk of kosten.

Per 2019 bieden wij ook een Nettopensioenregeling aan: een premieregeling voor salarissen boven de fiscale grens. Ook een Beschikbarepremieregeling als basisregeling is mogelijk. Binnen beide premieregelingen gaan deelnemers in de laatste 10 jaar voor pensioen geleidelijk over naar Collectief Variabel Pensioen. En kan ook na pensioendatum worden doorbelegd. Hierdoor combineren we individuele keuzevrijheid met de voordelen van collectieve risicodeling. Hierdoor zijn wij goed voorbereid voor een eventuele overgang naar een nieuw pensioenstelsel.