Oog voor de wereld van morgen

SBZ Pensioen ondertekende eind 2018 het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB). Naast 73 pensioenfondsen en de Pensioenfederatie tekenden ook maatschappelijke organisaties Oxfam Novib, PAX, Amnesty International Nederland, Save the Children Nederland, World Animal Protection en Natuur & Milieu, de vakbonden FNV, CNV en VCP, minister van Financiën Hoekstra, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Kaag én minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees.

Waar draait het om in dit convenant?
De 73 pensioenfondsen beleggen samen zo’n 1.340 miljard euro. Om met onze beleggingen bij te dragen aan een betere wereld, is inzicht nodig in de wereldwijde beleggingsketen. Ook is samenwerking met (lokale) partners nodig. Het IMVB-convenant biedt handvatten om samen met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbeweging en overheid onze invloed wereldwijd positief aan te wenden.

Beleggen voor een goede toekomst én een goed pensioen
Als pensioenfonds zijn we in de 1e plaats verantwoordelijk voor het pensioenvermogen van medewerkers van de werkgevers die zijn aangesloten bij SBZ Pensioen. In ons beleggingsbeleid leggen we naast financieel rendement en risicobeheersing het accent op verantwoord beleggen; het IMVB-convenant met zijn brede samenwerking is een stap vooruit in die richting. Met onze beleggingen kunnen we – samen – wereldwijd invloed uitoefenen op ondernemingen en op de manier waarop zij met mens, dier en milieu omgaan. Daarnaast worden eisen gesteld aan het ondernemingsbestuur (good governance).

Tabak in de ban
Het bestuur van SBZ Pensioen heeft al jaren beleid om producenten van tabakswaren uit te sluiten. Er resteerde nog een zeer kleine positie binnen de beleggingsfondsen. Ook deze belangen willen we kwijt. Wij hebben onze externe vermogensbeheerders gevraagd om de portefeuilles van SBZ Pensioen tabaksvrij te maken (zero tolerance).

Meer over het convenant IMVB

Meer over het MVB-beleid