Financiële positie SBZ Pensioen licht verbeterd

In 2018 is de financiële positie van SBZ Pensioen licht verbeterd. De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,5% van 112% naar 112,5%. Hierdoor kon SBZ Pensioen de pensioenen per 1 januari 2019 voor een deel verhogen.

De dekkingsgraad had last van de lage rente
De beleggingsportefeuille behaalde in 2018 een rendement van 1,50%, iets onder de benchmark (1,70%). De afdekking van rente-, valuta- en aandelenrisico leverde een negatief rendement op van -1,80%. Het totale beleggingsresultaat kwam hierdoor uit op -0,30%. In het vierde kwartaal van 2018 hadden vooral de aandelen het zwaar te verduren. Het uiteindelijke rendement kwam uit op -3,65%. De vastrentende waarden (bijvoorbeeld obligaties en hypotheken) deden het wat beter en kwamen uit op 1,90%.

De rente daalde verder in 2018. Hierdoor stegen de pensioenverplichtingen en dat is niet gunstig voor de beleidsdekkingsgraad. Uiteindelijk steeg de beleidsdekkingsgraad toch nog licht van 112% naar 112,5%. De actuele dekkingsgraad nam af van 113,5% (eind 2017) naar 108,2%.

Pensioenen iets omhoog
In 2018 is de financiële positie van het pensioenfonds iets verbeterd. De beleidsdekkingsgraad steeg van 112% (eind 2017) naar 112,5%. Per 1 januari 2019 konden wij daarom de pensioenen (Middelloonregeling) van alle actieve deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers met 0,4% verhogen. Actieve deelnemers die werken bij een werkgever die meedoet met de toeslagreserve, kregen daar bovenop een extra voorwaardelijke toeslag van 0,88%.

Lees meer over de verhoging van uw pensioen.