Extra verhoging uit toeslagreserve 0,88%

Sommige werkgevers betalen extra premie voor het pensioen in de Middelloonregeling. Dit is elk jaar 2,85% van de loonsom van al hun werknemers samen. Met deze zogenoemde toeslagreserve kan SBZ Pensioen het pensioen van werknemers in dienst van die werkgever(s) elk jaar extra verhogen.

De extra verhoging uit de toeslagreserve per 1 januari 2019 is 0,88%
Doet uw werkgever mee met de toeslagreserve? SBZ Pensioen heeft voldoende geld in de toeslagreserve voor een extra verhoging van 0,88%. Per 1 januari 2019 hebben wij de pensioenen van alle werknemers al verhoogd met 0,4%. Samen met de extra verhoging is de totale verhoging van uw pensioen 1,28% per 1 januari 2019.

Wat is een toeslag?
De prijzen stijgen elk jaar. Daarom proberen we om ook uw (opgebouwde) pensioen elk jaar te laten meestijgen, zodat u niet aan koopkracht verliest. Of en met welk percentage het opgebouwde pensioen wordt verhoogd, hangt ook af van de financiële positie van het pensioenfonds.

Kijk bij Verhoging van pensioen voor meer informatie.