Actuele dekkingsgraad herstelt verder maar beleidsdekkingsgraad blijft dalen

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind april 2019 uit op 111,0%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslagverlening verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad laat zien hoe ons fonds er financieel voorstaat. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen) en drukt dat uit in een percentage. Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft ons pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter we er financieel voor staan.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Die actuele dekkingsgraden zijn gebaseerd op de door DNB gepubliceerde lange termijn rente, ook wel UFR genoemd. Pensioenfondsen zijn bij het nemen van al hun financiële beslissingen verplicht rekening te houden met de hoogte van hun beleidsdekkingsgraad.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in april 2019 beïnvloed hebben

  • Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen. Dit is gunstig voor de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een zeer beperkte stijging zien. De stijging beloopt in de looptijden tot 5 jaar gemiddeld circa 1 basispunt en in de langere looptijden circa 3 basispunten. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. De renteontwikkeling is beperkt positief voor de dekkingsgraad.
  • De aandelenmarkten laten gemeten in euro een stijging van 3,40% zien. Gemeten in dollar is sprake van een stijging van 3,35%. Hierdoor stijgt de waarde van ons vermogen. Dit is positief voor de dekkingsgraad.
  • De dollar is vrijwel onveranderd ten opzichte van de euro (+0,05%). SBZ Pensioen dekt het valutarisico deels af. De waarde van ons vermogen steeg in zeer beperkte mate door valutabewegingen. Deze ontwikkeling is vrijwel neutraal voor de dekkingsgraad.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie