SBZ Pensioen verhoogt ook dit jaar de pensioenen

Het bestuur kijkt elk jaar of het uw pensioen in de Middelloonregeling kan verhogen met een toeslag.

Het pensioenfonds moet daarvoor financieel gezond genoeg zijn. Verhogen met een toeslag mag pas als de dekkingsgraad boven de 110% ligt. Gelukkig staat SBZ Pensioen er goed voor en is er ruimte om uw pensioen per 1 januari 2019 te verhogen met 0,4%. Uw pensioen in de Nettopensioenregeling kent geen toeslagverlening.