Interview over de toekomst van SBZ Pensioen

Van der Wurff

Hoe staan we er voor? Wat doet SBZ Pensioen voor jonge deelnemers? Waarom wil ons pensioenfonds groeien? Een gesprek over de toekomst van SBZ Pensioen met onafhankelijk bestuursvoorzitter Adri van der Wurff.

Hoe ziet u de toekomst van SBZ Pensioen?
"De toekomst van SBZ ligt vooral heel ver voor ons. We willen voor mensen van 30 ook nog pensioen kunnen uitbetalen als ze 90 zijn. De levensverwachting neemt alsmaar toe. 100 jaar leven is straks ‘gewoon’. Daarom ligt de toekomst van het pensioenfonds ver weg. Om zo lang mee te kunnen moeten we als bestuur steeds bijsturen. Terwijl we bezig zijn versterken we onze toekomstvastheid."

Nieuwe aanwas
Is dat ook de reden waarom SBZ Pensioen de deuren opende voor nieuwe werkgevers?
"Dat klopt. Op zichzelf is ‘groot worden’ geen doel. Wel willen we voldoende omvang hebben. Groei maakt ons robuuster en daardoor toekomstbestendiger. Dankzij nieuwe aanwas blijven we vitaal en voorkomen we vergrijzing. Vandaar ook dat we verschillende, aantrekkelijke producten aanbieden, zoals premieregelingen. Daarmee verleiden we werkgevers om zich bij ons aan te sluiten."

Groei betekent ook efficiënter werken…
"Precies. Dankzij schaalvoordelen en de digitalisering besparen we kosten. Dat is gunstig voor het pensioen van onze deelnemers. Ook lukt het hierdoor om nieuwe producten tegen aantrekkelijke voorwaarden aan te bieden. Werkgevers die zich aansluiten profiteren van lagere kosten. Hierdoor blijft er meer geld over voor het pensioen van hun werknemers."

Verjonging
Wanneer zijn we groot genoeg?
"Je moet het niet zien als een eenmalige actie om een bepaalde omvang te bereiken; het is meer een continu proces dat we stap voor stap uitvoeren. Als wij over 60 jaar alleen nog maar voor de 30-ers van nu moeten zorgen, dan heb je geen goed fonds. Van onderaf zal er steeds verjonging nodig zijn. Het bestuur heeft daar oog voor. Ook proberen we de efficiency gaandeweg steeds verder op te voeren. Zo werken we stapsgewijs aan onze toekomst."

SBZ Pensioen legt steeds meer accent op digitalisering. Er komen allerlei handige nieuwe hulpmiddelen op de website…
"Dat mes snijdt aan 2 kanten. Digitalisering maakt onze pensioenuitvoering efficiënter en dus goedkoper. En tegelijkertijd kunnen we op een hedendaagse manier communiceren met onze actieve deelnemers. Op de website bieden we komend voorjaar allerlei nieuwe hulpmiddelen. Voor de gepensioneerden is dat niet nodig: die weten wat ze bij ons krijgen. Maar voor mensen die gaan nadenken over hun pensionering bieden we 11 scenario’s over de keuzes die ze kunnen maken. Voor jongeren is onze digitale communicatie helemaal vanzelfsprekend. Zij willen via internet zien wat de stand van hun pensioen is."

Gezonde leefstijl
Hoe gezond staat SBZ Pensioen er al bij al voor?
"Net zoals bij mensen – als je heel lang wil leven – moeten we er als pensioenfonds voor zorgen dat we een gezonde leefstijl hebben. Dat betekent dat onze dekkingsgraad en ook onze beleggingen goed moeten zijn. Zo houden we onszelf fit en worden we vitaal ouder. Als bestuur werken we voortdurend aan een gezonde toekomst. Vandaar ook dat we steeds meer aandacht hebben voor duurzaam beleggen. We hebben oog voor de wereld van morgen. Ook dat is onze toekomst."

Da’s mooi, maar nou weet ik nog niet hoe gezond we zijn…
"SBZ Pensioen staat er prima voor. In de kranten wordt volop gesproken over pensioenfondsen die volgend jaar moeten korten. Dat is bij SBZ Pensioen volstrekt niet aan de orde. Wij kunnen ook dit jaar de pensioenen verhogen. Zo fit zijn wij!"