SBZ Pensioen wint 2 Awards

SBZ Pensioen viel in 2018 al 2 keer in de prijzen.

IPE Award
In Milaan is SBZ Pensioen onlangs verkozen tot winnaar in de categorie '(best) small real estate investor'. De Award werd toegekend vanwege (de ommezwaai in) het beleid. SBZ Pensioen ging namelijk van een directe Nederlandse vastgoedportefeuille naar een internationaal gespreide, niet-genoteerde indirecte vastgoedportefeuille. Verder schakelde het fonds expertise in door outsourcing en kan het bogen op een langjarig goede performance. Half mei 2018 wist SBZ Pensioen al een IPE Gold Award in de wacht te slepen.

PensioenPro Award
Op 6 juni 2018 kende PensioenPro aan SBZ Pensioen een Award toe in de categorie 'lange termijn belegger van het jaar'. De jury kende deze prijs toe aan SBZ Pensioen vanwege de 'zuivere en vooruitstrevende governance met langetermijnfocus'.

Nominatie
In de nominatie is aandacht besteed aan de governance, het beleggingsbeleid en de resultaten daarvan. Zo heeft het fonds in het verleden 2 partijen aangesteld die apart verantwoordelijk werden voor enerzijds strategie en financieel risicomanagement en anderzijds voor selectie en aanstelling van vermogensbeheerders. Verder nam men een separate adviseur op het gebied van verantwoord beleggen in de arm. SBZ Pensioen heeft een zero-tolerance beleid op tabak geformuleerd.

Pensioen-pro-award-2018

Toekomst
Het fonds heeft omwille van continuïteit en groei-ambitie de werkingssfeer verbreed en heeft zich opengesteld voor andere werkgevers in de financiële sector. Te denken valt hierbij aan banken, vermogensbeheerders en verzekeraars. De handelsnaam is uit dien hoofde op 1 januari 2018 gewijzigd van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars in SBZ Pensioen.

SBZ Pensioen staat echter niet stil en kiest er ook voor om naast de DB-regeling (een uitkeringsregeling) met ingang van 2019 zowel een bruto als netto DC-regeling (een beschikbare premieovereenkomst) te introduceren. Met pensioenuitvoerder Achmea Pensioenservices wordt op dit moment volop gewerkt aan de ontwikkeling en inrichting van deze DC-regeling. SBZ Pensioen wil daarmee inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en zich aantrekkelijker maken voor aansluiting van nieuwe werkgevers.