Uitslag verkiezingen Verantwoordingsorgaan bekend!

Tussen 23 mei en 6 juni 2018 konden de pensioengerechtigden van SBZ Pensioen die kiesgerechtigd zijn hun stem uitbrengen op kandidaten voor een zetel namens pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan. De verkiezingscommissie stelde op maandag 11 juni 2018 de uitslag formeel vast.

Verantwoordingsorgaan
In het verantwoordingsorgaan waren 2 zetels beschikbaar voor vertegenwoordigers namens pensioengerechtigden. Er waren 5 kandidaten voor deze 2 zetels. De verkiezingscommissie heeft vastgesteld dat er in totaal 387 pensioengerechtigden hebben gestemd en zij hebben 638 geldige stemmen uitgebracht. Dit is de vastgestelde uitslag:

Kandidaat Stemmen
Willem Versloot 177
Cees de Graaff 139
Ronald Hendriks 128
Jan van der Steen 119
Kees Blonk  75
   
Aantal stemmen 638
Aantal pensioengerechtigden 387

Op basis van deze uitslag heeft het bestuur van SBZ Pensioen het voornemen om Willem Versloot en Cees de Graaff per 1 juli 2018 als vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan te benoemen.

Willem Versloot Willem Versloot (27-12-1949, HEAO-BE, was: treasurer)
15 jaar lang heb ik me bezig gehouden met alle ins en outs op het gebied van beleggen. Begonnen bij ZAO, toen de fusie Anova – ZAO, daarna de fusie met ANOZ en tenslotte de fusie met Achmea. Ik wil deze kennis graag aanwenden om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van SBZ pensioen. Door mijn jarenlange ervaring in de beleggingswereld verwacht ik dat ik niet snel voor verrassingen kom te staan. U kunt er van uitgaan dat ik op integere wijze mijn taken en werkzaamheden binnen het Verantwoordingsorgaan zal vervullen. Het lijkt me een uitdaging om deel te mogen uitmaken van SBZ Pensioen. Ik ga proberen het verschil te maken door de individuele kwaliteiten van de leden van het Verantwoordingsorgaan samen te smeden tot een collectief geheel.
Cees de Graaff Cees de Graaff (6-3-1946, SPD-1, was: beleidsmedewerker Zorgverzekeraars Nederland)
Met 72 jaar ben ik nog vitaal en enthousiast genoeg om de belangen van pensioengerechtigden te behartigen. Mijn brede ervaring draagt ertoe bij dat ik met name de indexatiebelangen van de pensioengerechtigden goed kan volgen en behartigen. Communicatie naar de pensioengerechtigden toe is belangrijk en daar wil ik me graag voor inzetten. In het bestuur van de seniorenorganisatie KBO/PCOB volg ik de koopkracht van de pensioenen van leden die jaren niet zijn geïndexeerd en geef hen daar informatie over. Mijn doel is succesvol bereikt wanneer door een evenwichtig indexatiebeleid zowel de huidige pensioengerechtigden als de actieve deelnemers – de werkende generatie van nu – later van een welverdiend pensioen kunnen genieten.