Verkiezingen Verantwoordingsorgaan eindigen vandaag

De verkiezingen duren van 23 mei tot en met 6 juni 2018. De uitslag wordt 11 juni 2018 bekend gemaakt. De installatie van de leden van het nieuwe Verantwoordingsorgaan zal plaatsvinden per 1 juli 2018.

Na afloop van de verkiezingen wordt een stemrapportage opgemaakt. De Verkiezingscommissie stelt de stemuitslag vast. De 2 kandidaten met de meeste stemmen namens de pensioengerechtigden worden geacht te zijn gekozen. Het bestuur benoemt vervolgens de deze kandidaten als lid van het Verantwoordingsorgaan per 1 juli 2018.