Actuele dekkingsgraad onveranderd, maar beleidsdekkingsgraad stijgt

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind december 2017 uit op 112%. Dat is een stijging van 0,5% ten opzichte van november. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslagverlening verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch. De actuele dekkingsgraad is in december niet veranderd en bleef op 113,8%.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad laat zien hoe ons fonds er financieel voorstaat. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen) en drukt dat uit in een percentage. Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft ons pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter we er financieel voor staan.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Die actuele dekkingsgraden zijn gebaseerd op de door DNB gepubliceerde lange termijnrente,ook wel UFR genoemd. Pensioenfondsen zijn bij het nemen van al hun financiële beslissingen verplicht rekening te houden met de hoogte van hun beleidsdekkingsgraad.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in december 2017 beïnvloed hebben

  • Als de rente daalt, dan stijgt de waarde van de verplichtingen. Dit is ongunstig voor de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een wisselend beeld zien. In de kortere looptijden trad gemiddeld een stijging op van ongeveer 5 basispunten en in de langere looptijden gemiddeld een daling van ongeveer 1 basispunt. SBZ dekt het renterisico (groten)deels af. Per saldo is de renteontwikkeling min of meer neutraal voor de dekkingsgraad.
  • De aandelenmarkten laten gemeten in euro een vrijwel vlak verloop zien. Gemeten in dollar is sprake van een stijging van 1,25%. Hierdoor steeg de waarde van ons vermogen in beperkte mate. Dit is (beperkt) positief voor de dekkingsgraad.
  • De euro steeg in waarde ten opzichte van de dollar (+0,85%). SBZ dekt het valutarisico ook (groten)deels af. Per saldo veranderde de waarde van ons vermogen in beperkte mate door valutabewegingen. Deze ontwikkeling is (beperkt) negatief voor de dekkingsgraad.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie