Verhoging van pensioenen met ingang van 1 januari 2018

Elk jaar proberen we uw pensioen aan te passen aan prijsstijgingen. Deze verhoging van het pensioen noemen we een 'toeslag'. Die verlenen we alleen als onze beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is. Het bestuur beslist elk jaar opnieuw of toeslagverlening mogelijk is.

Per 1 januari 2018 verhogen wij de pensioenen van alle actieve deelnemers, pensioengerechtigden en iedereen die premievrij pensioen heeft met 0,1%. Ieder jaar bekijken we opnieuw of we toeslag kunnen verlenen.

Wanneer ontvangen de gepensioneerden hun verhoogde uitkering?
De verhoging die per 1 januari 2018 van kracht is geworden, verwerken wij vanaf februari 2018 in de pensioenuitkeringen. De gepensioneerden ontvangen in februari ook met terugwerkende kracht hun toeslag over januari 2018.

U leest hierover meer bij Verhoging van pensioen.