Uw pensioenleeftijd stijgt van 67 naar 68 jaar

Per 1 januari 2018 is uw pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar*. Waarom?

Als Nederlanders worden wij steeds ouder. Daardoor ontvangen wij steeds langer AOW en pensioen. Daar is alleen niet voor gespaard. Ook zijn er steeds meer pensioengerechtigden en neemt het aantal mensen dat werkt af. Dus komt de betaalbaarheid van onze oudedagsvoorziening onder druk te staan.

Om ervoor te zorgen dat er toch voldoende geld is om de pensioenen te kunnen blijven betalen, stijgt de AOW-leeftijd in stappen van 67 naar 68 jaar. Ook zijn de fiscale regels voor pensioenfondsen aangepast. Pensioenfondsen moeten daardoor kiezen tussen een lagere maximale opbouw per jaar of een latere pensioenrichtleeftijd. Bij SBZ Pensioen gaat de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar.

Uw opgebouwde pensioenrechten zijn nog steeds even veel waard. Hoe kan dat?
U verliest geen pensioen dat u vóór 1 januari 2018 bij SBZ Pensioen heeft opgebouwd. Uw totale pensioen wordt alleen verdeeld over minder jaren. Uw jaarlijkse pensioenrechten worden hierdoor hoger. Dit ziet u terug op uw UPO, in onze pensioenplanner en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Eerder stoppen blijft mogelijk
Ondanks de verhoging naar 68 jaar, kunt u nog steeds eerder met pensioen gaan. Dat is en blijft mogelijk. Later met pensioen gaan overigens ook. Wat u ook kiest, SBZ Pensioen berekent in beide gevallen uw pensioen opnieuw. U kunt zelf vanaf januari 2018 ook de pensioenplanner gebruiken op Mijn SBZ om alvast een beeld te krijgen.

Pensioengevend salaris stijgt
Ter compensatie van de verhoogde pensioenrichtleeftijd, gaat de zogenoemde franchise omlaag, waardoor uw pensioengevend salaris juist stijgt. Ook komt er een lichte stijging van het verzekerde nabestaandenpensioen. Dit geldt voor de pakketten A en B.

Opbouwpercentage blijft gelijk
Ten slotte blijft het jaarlijkse opbouwpercentage van uw pensioen gelijk: 1,875%. Hierdoor kunt u met hetzelfde opbouwpercentage als in 2017, een jaar langer - en dus een hoger - pensioen opbouwen. Dit geldt voor de pakketten A en B.

*De verhoging van de pensioenleeftijd bij de pakketten A en B staat al vast. Over de pensioenleeftijd in pakket C wordt nog gesproken. U kunt via deze handige tool opzoeken welke regeling voor u geldt.