De Pensioen3daagse en uw financiƫle toekomst

Uw financiële toekomst is belangrijk en uw pensioen speelt daar een belangrijke rol in. Sinds 2011 organiseert Wijzer in Geldzaken de Pensioen3daagse. Dit jaar vindt deze 3-daagse op 31 oktober en 1, 2 november plaats. Het doel is u pensioenbewuster te maken.

Dit jaar is er speciale aandacht voor de gevolgen van scheiden voor uw pensioen
Een scheiding is een van de meest stressvolle situaties die u mee kan maken. Een periode waarin u overspoeld wordt door emoties, maar waarin u ook veel praktische en zakelijke dingen moet regelen. Dan staat u er waarschijnlijk niet bij stil dat een scheiding ook gevolgen heeft voor uw pensioen. Uw ex-partner heeft namelijk recht op een deel van het pensioen dat is opgebouwd gedurende uw huwelijkse periode. Dit is geregeld in de 'Wet Verevening pensioenrechten'. U kunt van deze wet afwijken, maar dan moet u daarover goede afspraken maken.

Verevening is niet verplicht
U mag namelijk tot een andere verdeling van uw pensioen komen tussen u en uw ex-partner. De afspraken daarover legt u vast in het echtscheidingsconvenant. Een kopie hiervan stuurt u aan ons toe.

Maakt u geen afspraken?
Uw pensioen wordt dan volgens de wettelijke regels verevend. Ook deze keus geeft u binnen 2 jaar aan ons door. Hiervoor moet u dit formulier van de overheid invullen. Het is het enige formulier dat hiervoor geldig is.

Doet u dat niet?
Dan hoeft het pensioenfonds niet mee te werken aan de verdeling van uw pensioen. U ontvangt zelf het volledige ouderdomspensioen en moet vanaf uw pensioendatum een deel aan uw ex-partner betalen. De verplichting tot een gelijke verdeling van uw pensioen blijft dus bestaan!

U gaat niet scheiden, maar wilt meer weten over uw financiële toekomst?
Gebruik dan een van de tools om uw AOW-leeftijd te berekenen. Of vul de pensioentool in en u ontvangt persoonlijke tips om uw financiële toekomst voor u en uw partner goed te regelen.