Belangrijke werkgeversbijeenkomst goed verlopen

Het bestuur van SBZ Pensioen is gastheer voor de jaarlijkse werkgeversbijeenkomst. Op 5 oktober vond deze plaats in Doorn. Onderwerp: de vernieuwing van de dienstverlening die SBZ per 1 januari 2019 zal gaan invoeren. SBZ Pensioen heeft een nieuwe vijfjarige overeenkomst met Achmea afgesloten voor de administratie van de pensioenregelingen.

SBZ Pensioen is blij met deze vernieuwing
Deze vernieuwing voorziet in een sterke mate van digitalisering van administratie en communicatie met werkgevers en deelnemers. Jobert Koomans, bestuurder van het fonds, legt de aanwezige werkgevers uit dat digitalisering een must is om de uitvoeringskosten te kunnen verlagen èn om de toekomst aan te kunnen. Achmea zorgt er met hun nieuwe dienstverleningsconcept namelijk voor dat er meerdere pensioenregelingen beheerd kunnen worden, waaronder ook Defined Contribution. Als er in de toekomst werkgevers komen die een dergelijke regeling (deels) zouden willen aanbieden aan hun werknemers of als het nieuwe pensioenstelstel gebaseerd gaat worden op individuele pensioenrekeningen, dan kan SBZ Pensioen dat aan. En dat is belangrijk, want SBZ Pensioen heeft groei-ambitie. Groei is namelijk nodig om de uitvoeringskosten per deelnemer verder omlaag te brengen.

Verloop vernieuwingstraject
Henk Prinssen, projectleider van het digitaliseringsproject bij Achmea legt de aanwezige werkgevers precies uit hoe het vernieuwingstraject in 2018 gaat verlopen en wat van de werkgevers er van zullen merken. In 2018 zal dat nog niet veel zijn, maar per 1 januari 2019 zal het hele administratieproces veranderen. Dat wordt vooral merkbaar door een andere facturatie en premie-inning. Maar bovenal is het merkbaar omdat de deelnemers een veel beter portaal aangeboden krijgen, waarin ze real time kunnen zien welke pensioenaanspraken zij hebben en ook de mogelijkheid zullen hebben en om hun keuzes digitaal door te geven.

Volgend jaar weer een bijeenkomst
De bijeenkomst is afgesloten met een ‘wordt vervolgd’, want alle werkgevers zullen komend jaar regelmatig informatie krijgen over de stand van zaken van de vernieuwing. Ook zullen enkele werkgevers in 2018 meedoen aan de "proeftuin' om de veranderingen uit te testen. Eind volgend jaar, als de nieuwe digitalisering bijna gereed is, komt er weer een werkgeversbijeenkomst. Dan krijgen alle werkgevers te zien hoe het met ingang van 1 januari 2019 gaat werken.