2016: Ons vermogen stijgt

In 2016 is ons vermogen flink gestegen. Namelijk met ruim 11%. Oftewel ruim € 500 miljoen euro extra. Dat moet de dekkingsgraad een oppepper geven, zou je denken. Waarom gebeurt dat niet?

Dekkingsgraad begin en eind 2016

Bekijk hier de grotere afbeeldingen

Ons vermogen is gestegen
Begin 2016 was ons vermogen € 4,74 miljard. Daar tegenover staan alle pensioenrechten die zijn opgebouwd. Die waren begin 2016 € 4,40 miljard. Hoe gezond is die situatie? Dat zie je in één oogopslag aan de dekkingsgraad*. Die was begin 2016 107,7%. In 2016 hebben we flink verdiend aan onze beleggingen. Aan het eind van het jaar was ons vermogen ruim 11% gegroeid naar € 5,27 miljard.

Maar de dekkingsgraad steeg amper
Maakt de stijging van het vermogen ons ook gezonder? Dat hangt af van de waarde van alle pensioenen. Dit is het geld dat nodig is om nu en in de toekomst aan alle deelnemers pensioen uit te keren. Wat blijkt: de waarde van alle pensioenen is in 2016 ook met bijna 500 miljoen gestegen (van € 4,40 miljard naar € 4,89 miljard). Per saldo zijn we bijna niks opgeschoten. Vandaar dat de dekkingsgraad nauwelijks veranderde.

Dit komt door de rente
Hoe kan de waarde van alle pensioenen in 1 jaar zo sterk groeien? Dat heeft met de rente te maken. Die is in 2016 gedaald. Pensioenfondsen hebben daar veel last vast. Pensioenfondsen moeten op basis van een heel lage rente uitrekenen hoeveel geld er op de lange termijn nodig is om aan alle verplichtingen te voldoen. Onderstaand voorbeeld laat zien hoeveel het scheelt als de rente hoog of laag is. Hoe lager de rente, hoe meer geld we opzij moeten zetten.

Stel: we moeten € 105 betalen over een jaar. Hoeveel geld moeten we dan nu hebben als we zeker willen zijn dat we volgend jaar het geld ook daadwerkelijk hebben?

Rekenvoorbeeld vermogen en dekkingsgraad 2016

Bekijk hier de grotere afbeelding 

Daalt de rente? Dan neemt de waarde van alle pensioenen toe. Als het vermogen minder hard stijgt, dan daalt de dekkingsgraad. Dat is de afgelopen jaren gebeurd. Stijgt de rente? Zoals gebeurde eind 2016 en in de eerste maanden van 2017? Dan stijgt onze dekkingsgraad en ziet onze situatie er meteen beter uit. 

* Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad laat zien hoe ons fonds er financieel voorstaat. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen). Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft ons pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter we er financieel voor staan.