SBZ Pensioen kiest opnieuw voor Achmea

SBZ Pensioen (voluit: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars en overige financiële dienstverleners) heeft besloten haar contract met Achmea met 5 jaar te verlengen. De pensioenuitvoerder blijft daarom tot 2023 voor SBZ de pensioen- en uitkeringenadministratie verzorgen.

SBZ Pensioen is een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds met zo’n 50 aangesloten werkgevers en een vermogen onder beheer van € 5,3 miljard. Het regelt de pensioenen voor zo’n 43.000 deelnemers (11.100 actieven, 23.800 slapers en 7.800 gepensioneerden). SBZ Pensioen is sinds 2010 klant van Syntrus Achmea Pensioenbeheer, dat verder ook de bestuursondersteuning, juridische en actuariële advisering en nsioencommunicatie voor het fonds verzorgt.

SBZ Pensioen heeft vorig jaar de werkingssfeer uitgebreid naar werkgevers uit de financiële sector om het draagvlak te verbreden en toekomstbestendig te blijven. Per 1 januari 2017 hebben zich 16 nieuwe werkgevers aangesloten. De verwachting is dat er meer zullen volgen. Om hierin slagvaardig te kunnen opereren, wil SBZ werkgevers meer keuzemogelijkheden bieden. Denk aan het toevoegen van volledige defined contribution-regelingen (DC) en hybride DB/DCregelingen aan het productassortiment. Ook stelt het fonds hoge eisen aan de digitalisering van processen en de communicatie met deelnemers en werkgevers.

Bestendiging jarenlange relatie
SBZ Pensioen heeft het besluit tot verlenging genomen na een grondige en uitgebreide vragenronde bij diverse pensioenbeheerders. “Wij willen onze deelnemers natuurlijk het beste pensioen tegen lage uitvoeringskosten kunnen bieden”, aldus Adri van der Wurff, onafhankelijk voorzitter van SBZ Pensioen. “De uitvoering moet soepel en zonder problemen verlopen en de pensioencommunicatie moet voldoen aan de nieuwste digitale standaarden. Na alle gesprekken was voor ons duidelijk dat Achmea het pleit had gewonnen. Er is een duidelijke match tussen ons beider ambities en daarom hebben we onze jarenlange relatie met volle overtuiging bestendigd.”

Blijk van vertrouwen in ingezette koers
“Ik ben trots dat dit gerenommeerde pensioenfonds opnieuw voor ons kiest”, zegt Tom van der Spek, divisievoorzitter Oudedagsvoorziening van Achmea. “Het is de erkenning dat onze klanten en hun deelnemers baat hebben bij de door ons ingezette verdere digitalisering en innovatie van onze producten en diensten. Er spreekt veel vertrouwen uit in de pensioenuitvoering en koers zoals wij die in de komende jaren willen neerzetten. Wij gaan graag het partnership en de uitdaging aan om de ambities van SBZ Pensioen te helpen realiseren. De keuze van SBZ Pensioen past uitstekend in onze nieuwe strategie op het gebied van pensioenbeheer voor ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen.”

Achmea en Oudedagsvoorziening
Achmea wil groeien in pensioenbeheer. Deze activiteiten zijn onderdeel van de divisie Oudedagsvoorziening. Achmea wil verder een integrale rol spelen bij het realiseren van moderne oudedagsvoorzieningen. Deze keuze leidde onder meer tot de succesvolle lancering van het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds. Ook voegde Achmea haar activiteiten op het gebied van vermogensbeheer samen tot Achmea Investment Management met een beheerd vermogen van 116 miljard euro. Daarnaast vernieuwt Centraal Beheer haar aanbod in sparen, beleggen en hypotheken. Zo wordt de integratie van pensioen via de werkgever met individueel sparen en beleggen mogelijk gemaakt. Werknemers en zelfstandigen hebben totaalinzicht in hun persoonlijke financiële situatie. En we bieden ze oplossingen om iets te doen aan eventuele tekorten daarin.

Voor meer informatie
Pensioenfonds SBZ Kirsten Wesselius, persvoorlichter
Telefoon (06) 513 303 51

Achmea
Marco Simmers, woordvoerder
Telefoon (06) 534 387 18