Beleggingsbeleid Middelloonregeling

Een goed en betaalbaar pensioen voor onze deelnemers. Dat is waar SBZ Pensioen naar streeft. De pensioenpremies alleen leveren daarvoor niet genoeg inkomsten op. Daarom beleggen we het geld dat we beheren. We beleggen voor alle deelnemers samen. Er is dus geen sprake van individuele kapitalen. Van belegd geld verwachten we op lange termijn een beter rendement dan van sparen. Maar beleggen kan niet zonder risico. Het kan dus ook gebeuren dat we geen rendement behalen of verlies lijden.

Hoe beleggen we?
Beleggen doen we volgens een vooraf afgesproken beleid. Dit beleid is opgesteld in overleg met verschillende partijen. We onderzoeken regelmatig of dit beleid voldoet. Als dat nodig is, passen we ons beleid aan.

 

Beleggingen Strategisch gewicht
Staatsobligaties 20%
Long dur. staatsobligaties 5%
Hypotheken 10%
Bedrijfsobligaties 25%
Obligaties opkomende markten 5%
Aandelen 22,5%
Onroerend goed 6%
Alternatieve beleggingen 5%
Cash 1,5%

De werkelijke beleggingen kunnen, binnen grenzen, afwijken van de strategisch vooraf bepaalde beleggingen. Dit kan een bewuste keuze zijn of ingegeven zijn door marktbewegingen.

In het strategisch beleggingsbeleid beschrijft SBZ Pensioen hoe het invulling geeft aan het beleggingsbeleid en aan de totstandkoming hiervan. Het Strategisch Beleggingsbeleid & Verklaring Beleggingsbeginselen (2021-2022) (pdf) geeft een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid en geldt ook als de Verklaring beleggingsbeginselen van SBZ Pensioen.

In het jaarverslag leest u meer over de resultaten van ons beleggingsbeleid. Het jaarverslag van afgelopen jaar staat in juni op deze website.

We beleggen duurzaam en verantwoord
Pensioenfondsen beheren veel geld. Het belangrijkste doel is zorgen voor een goed pensioen voor onze deelnemers. Als beheerder van dat geld hebben we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zijn ervan overtuigd dat financieel rendement en maatschappelijke verantwoordelijkheid samen kunnen gaan. Bij het beleggen kijken we daarom naar de winst van een bedrijf, maar onder andere ook naar het handelen van een bedrijf.

Een voorbeeld hiervan is de veiligheid bij textielfabrieken in Bangladesh. De maatregelen die deze fabrieken nemen om duurzaam te werken, kosten geld maar leveren ook veel op. Zo dragen ze bijvoorbeeld bij aan het voorkomen van brand en daarmee aan de veiligheid van de werknemers. Ook dragen ze bij aan een goede reputatie van de fabriek en daarmee aan het voortbestaan. Aandacht voor duurzame maatregelen is dus goed voor het bedrijf én ons pensioenfonds. Daarom kiezen we bewust voor verantwoord beleggen.Een voorbeeld hiervan is de veiligheid bij textielfabrieken in Bangladesh.

We vullen dit op 4 manieren in:

  • ESG-Integratie: we nemen maatschappelijke aspecten mee in al ons doen en laten; Bij beleidsvoorstellen, bij beleggen en in onze eigen organisatie. Ook onze partners moeten voldoen aan onze maatstaven rondom maatschappelijk beleggen en ondernemen.
  • Actief aandeelhouderschap: namens SBZ Pensioen gaat onze engagementmanager Robeco actief in gesprek met bedrijven over milieubeleid, sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur. Met als doel verbeteringen te realiseren. Robeco stemt namens SBZ Pensioen op aandeelhoudersvergaderingen.
  • Uitsluiten: er zijn landen, sectoren en bedrijven die we uitsluiten voor onze beleggingen.
  • Impact beleggen: we selecteren ook beleggingen die juist een positieve impact hebben op het milieu, toegang tot financiële dienstverlening of betere gezondheidszorg.

Transparantie
Als uw pensioenfonds wil SBZ Pensioen graag helder zijn over de ondernemingen en landen waarin belegd wordt. Kijk voor een volledige lijst van de ondernemingen en landen waarin SBZ Pensioen belegt bij Verantwoord beleggen.

Verantwoord beleggen

Duurzaamheidsinformatie

Documenten Duurzaamheidsinformatie (SFDR)