Beleggingsbeleid

Een goed en betaalbaar pensioen voor onze deelnemers. Dat is waar SBZ Pensioen naar streeft. De pensioenpremies alleen leveren daarvoor niet genoeg inkomsten op. Daarom beleggen we het geld dat we beheren. Van belegd geld verwachten we op lange termijn een beter rendement dan van sparen. Maar beleggen kan niet zonder risico. Het kan dus ook gebeuren dat we geen rendement behalen of verlies lijden.

Hoe beleggen we?
Beleggen doen we volgens een vooraf afgesproken beleid. Dit beleid is opgesteld in overleg met verschillende partijen. We onderzoeken regelmatig of dit beleid voldoet. Als dat nodig is, passen we ons beleid aan. Per eind 2018 was de beleggingsportefeuille zo opgebouwd:

SBZ Beleggingen 31-12-2018

In het bestuursverslag ('jaarverslag') leest u meer over de resultaten van ons beleggingsbeleid.

We beleggen duurzaam en verantwoord
Pensioenfondsen beheren veel geld. Het belangrijkste doel is zorgen voor een goed pensioen voor onze deelnemers. Als beheerder van al dat geld hebben we een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zijn er van overtuigd dat financieel rendement en maatschappelijke verantwoordelijkheid samengaan. Bij het beleggen kijken we daarom naar de winst van een bedrijf, maar ook naar het functioneren van een bedrijf.

Een voorbeeld hiervan is de veiligheid bij textielfabrieken in Bangladesh. Het treffen van duurzame maatregelen kosten de onderneming geld. Maar doen ze het niet, dan is niet alleen de veiligheid van de werknemers in het geding, maar ook het voortbestaan van de onderneming. Bijvoorbeeld omdat de fabriek afbrandt of de reputatieschade zo groot is dat niemand meer zaken wil doen met deze onderneming. Aandacht voor deze omstandigheden is dus goed voor het bedrijf én ons pensioenfonds. Daarom kiezen we bewust voor verantwoord beleggen.

We vullen dit op 4 manieren in:

  • Namens SBZ Pensioen gaat Robeco actief in gesprek met bedrijven over goed ondernemingsbestuur, sociale omstandigheden en milieubeleid. Het doel daarvan is verbeteringen op deze gebieden te realiseren.
  • Robeco stemt namens SBZ Pensioen ook op aandeelhoudersvergaderingen.
  • Er zijn landen, bedrijven en industrieën die we uitsluiten voor onze beleggingen. Bij de downloads ziet u een lijst met bedrijven waarin we wél beleggen.
  • We selecteren ook beleggingen die juist een positieve impact hebben op het milieu, toegang tot financiële dienstverlening of betere gezondheidszorg.

Lees hier meer over verantwoord beleggen.

Beleggingsbeleid