Het jaar 2020

2020 was een jaar om niet snel te vergeten. Het coronavirus veranderde de wereld die we kenden volledig. Het bracht niet alleen veel menselijk leed, maar had ook een enorm effect op de economie. Inmiddels zien we een stevig herstel. Maar wat heeft het gedaan met uw pensioen?

Gelukkig hebben we de resultaten op koers weten te houden in 2020. En wist u dat we een beter rendement hebben gehaald dan de benchmark (onze graadmeter), met ons actief (maatschappelijk verantwoord) beleggingsbeleid? Lees er alles over in ons jaarverslag 2020.

Jaarverslag 2020 (pdf)

het jaar 2020

Mooie resultaten actief en maatschappelijk verantwoord beleggen
Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is een steeds belangrijker thema voor de Nederlandse pensioenfondsen. Ook voor SBZ Pensioen. Bovendien gaat MVB prima samen met het behalen van een aantrekkelijk rendement. Daarom gaven we daar in 2020 veel aandacht aan. We beleggen bovendien actief, dat wil zeggen met afwijkingen van de marktbenchmark. En dat had resultaat: het rendement op onze beleggingen in de Middelloonregeling was 14%. Daarmee presteerden we beter dan de benchmark.

Onze kosten voor vermogensbeheer bleven ongeveer gelijk aan vorig jaar. Het extra rendement door ons actief beheer was in 2020 bijna 2% (2019: 1%). En in 2020 stegen we naar de 9e plaats van de VBDO, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Als we kijken naar de groep middelgrote pensioenfondsen, staan we zelfs op 2. Resultaten waar we trots op zijn!

Bent u deelnemer in de Beschikbarepremieregeling? Dan hangen de resultaten af van uw persoonlijke beleggingsmix. Deze bestaat uit een verdeling over de Modules Rendement, Rente en Matching. De verdeling is afhankelijk van uw leeftijd en risicoprofiel. Weten hoe uw persoonlijke beleggingsmix eruit ziet? Kijk in Mijn Pensioen.

Meer over ons beleggingsbeleid in de Middelloonregeling

Meer over de Beschikbarepremieregeling

Meer over MVB

Financiële positie
Ondanks de goede beleggingsresultaten daalde de beleidsdekkingsgraad door de aanhoudend lage rente van 106,0% naar 101,7% eind 2020. Dit is lager dan de vereiste dekkingsgraad per eind december 2020 van 114,8%. SBZ Pensioen kon daardoor de pensioenen per 1 januari 2021 helaas niet verhogen. Inmiddels laat de beleidsdekkingsgraad gelukkig weer herstel zien: in mei 2021 was deze 106,0%. Benieuwd hoe uw pensioen ervoor staat? Dat ziet u in Mijn Pensioen.

Bekijk hoe uw eigen pensioen ervoor staat

Meer over de financiële situatie

Prijzen voor onze innovatie pensioenregeling
Binnen het nieuwe pensioenstelsel krijgen deelnemers een persoonlijk pensioenpotje. SBZ Pensioen speelt hierop al in met de Beschikbarepremieregeling en de Nettopensioenregeling. Daarin krijgen deelnemers bovendien de mogelijkheid om te kiezen voor een variabel pensioen als alternatief voor de vaste uitkering: het Collectief Variabel Pensioen (CVP). Daarmee speelt SBZ Pensioen al in op het Pensioenakkoord.

Niet voor niets wonnen we in 2020 prijzen voor ons CVP: uitgeroepen tot beste pensioenfonds van Nederland door Investments & Pensions Europe (IPE), 2e bij de wereldwijde Innovation Awards van Pensions & Investments en genomineerd voor de PensioenPro Innovatie Award. De jury’s zagen het CVP als “voorbeeld voor de invulling van het nieuwe pensioenstelsel” en “een pensioen dat zijn tijd vooruit is”. Mooie complimenten waar wij bijzonder trots op zijn!

Per 1 januari 2021 zijn 11 werkgevers overgestapt naar de Beschikbarepremieregeling. Hun medewerkers kunnen daardoor gebruikmaken van het CVP.

Onze verschillende regelingen

Het Collectief Variabel Pensioen

Meer weten? Wij helpen u graag