Het IMVB-convenant

Wie doen er allemaal mee?
Naast 73 pensioenfondsen en de Pensioenfederatie tekenden maatschappelijke organisaties Oxfam Novib, PAX, Amnesty International Nederland, Save the Children Nederland, World Animal Protection en Natuur & Milieu, de vakbonden FNV, CNV en VCP, minister van Financiën Hoekstra, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Kaag én minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees. De 73 pensioenfondsen beleggen samen zo’n 1.340 miljard euro.

De zaken echt op orde
Het pensioenfonds stond al achter de OESO-richtlijnen en de United Nations Guiding Principles (UNGP’s) voor verantwoord beleggen. We geloven dat goed ondernemingsbestuur en maatschappelijke verantwoordelijkheid de aandeelhouderswaarde op de langere termijn kan vergroten. Ondernemingen die hun zaken op orde hebben - denk aan een goede ondernemingsstructuur of een sterk beleid op het gebied van milieu en mensenrechten - lopen minder risico en presteren op de langere termijn vaak beter. Werken aan duurzaamheid helpt dus ook in bredere zin risico’s te beperken voor het fonds. Het ondertekenen van het convenant past binnen de nu al gangbare werkwijze van het pensioenfonds.

Samen meer impact
In het IMVB convenant maakten de pensioenfondsen afspraken over het opnemen van ESG-risico’s (milieubeleid, sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur) en het integreren van OESO- en UNGP-uitgangspunten in het beleid. SBZ Pensioenfonds zet ook in op samenwerking met de verschillende partijen die het convenant hebben ondertekend - zodat we met elkaar meer invloed kunnen uitoefenen.

Tabak in de ban
Het bestuur van SBZ Pensioenfonds wil ook tabak uitsluiten van de beleggingen. Dit betekent dat ons pensioenfonds niet langer producenten van tabakswaren en e-sigaretten financiert. We geven hiermee vervolg aan ondertekening van de 'Tobacco-Free Pledge' eerder in 2018. Wij hebben onze externe vermogensbeheerders gevraagd om de portefeuilles van SBZ Pensioen tabaksvrij te maken (zero tolerance).

4 keer per jaar rapportage
SBZ Pensioen rapporteert 4 keer per jaar over de invulling en uitvoering van het MVB-beleid. In deze rapportage benoemen we de recente ontwikkelingen. Ook leggen we uit op welke manier wij invulling hebben gegeven aan de thema’s en hoe de instrumenten zijn ingezet.

meer over maatschappelijk verantwoord beleggen