Wezenpensioen

Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen. We stellen daarbij wel voorwaarden.

Hoeveel is het wezenpensioen?
Het wezenpensioen is voor elk kind 20% van het te bereiken partnerpensioen. Overlijdt uw partner ook? Dan krijgt elk kind 40% van het te bereiken partnerpensioen.