Welk pakket geldt voor u?

Bij de uitvoering van de pensioenregelingen hanteert SBZ Pensioen verschillende pakketten: A, B, en C. Wilt u weten welk pakket voor u geldt? Dat hangt af van uw werkgever.

Vul hieronder de naam van uw werkgever in. U ziet dan vanzelf onder welk pakket u valt.