Verhoging van pensioen

Wanneer verhogen we uw pensioen? Elk jaar proberen we uw pensioen aan te passen aan prijsstijgingen. Deze verhoging van het pensioen noemen we een 'toeslag'. Die verlenen we alleen als onze beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is. Het bestuur beslist elk jaar opnieuw of toeslagverlening mogelijk is.

Per 1 januari 2018 verhogen wij de pensioenen van alle actieve deelnemers, pensioengerechtigden en iedereen die premievrij pensioen heeft met 0,1%. Ieder jaar bekijken we opnieuw of we toeslag kunnen verlenen.

Wanneer ontvangen de gepensioneerden hun verhoogde uitkering?
De verhoging die per 1 januari 2018 van kracht is geworden, verwerken wij vanaf februari 2018 in de pensioenuitkeringen. De gepensioneerden ontvangen in februari ook met terugwerkende kracht hun toeslag over januari 2018.

Zo proberen we zoveel mogelijk uw koopkracht te behouden
Elk jaar stijgen de prijzen. Stijgt uw pensioen niet mee, dan wordt uw pensioen steeds iets minder waard. Dat noemen we inflatie. Door uw pensioen mee te laten stijgen met de prijzen behoudt het zijn koopkracht.

Of we de pensioenen kunnen verhogen hangt af van de beleidsdekkingsgraad
Die laat zien hoe financieel gezond we zijn. De beleidsdekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen: de toegezegde pensioenen. Bij een beleidsdekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen.

Voor het bepalen van de verhoging gelden deze regels

  • Ligt de beleidsdekkingsgraad onder de 110%, dan kunnen we geen toeslag verlenen.
  • Ligt de beleidsdekkingsgraad boven de 110%, dan kunnen we een toeslag verlenen. Hoeveel we verhogen, hangt af van de exacte hoogte van de beleidsdekkingsgraad. Hoe hoger de dekkingsgraad hoe meer we de pensioenen kunnen verhogen. We verhogen maximaal tot het percentage waarmee de prijzen stijgen.

Hoe betalen we de pensioenverhoging?
Het pensioenfonds heeft geen apart potje om de verhoging te betalen. Het geld dat hiervoor nodig is, moet komen uit het rendement op de beleggingen.

Extra toeslagverlening uit toeslagreserve
Als u onder pakket A valt, stort uw werkgever jaarlijks geld in een toeslagreserve. Daarmee kan uw pensioen aangevuld worden. Deze verhoging komt bovenop de (eventuele) algemene toeslag. De totale verhoging mag niet hoger zijn dan het percentage waarmee de lonen stijgen. De hoogte van deze toeslag is vastgesteld op 0,83%.

Wat moet u verder weten?
Bekijk een rekenvoorbeeld over het effect van verhoging per 1 januari 2018.

Downloads verhoging van pensioen