SBZ-pensioenregeling

SBZ Pensioen regelt het pensioen voor werknemers van organisaties werkzaam in- of verwant aan de verzekerings- en de financiële sector in de breedste zin van het woord.

SBZ Pensioen voert voor veel verschillende werkgevers de pensioenregeling uit. Op deze website vindt u informatie over de SBZ-pensioenregeling (Pensioenreglement 2014).

In Pensioen 1-2-3 staan de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling overzichtelijk op een rij. De belangrijkste informatie vindt u in laag 1. Wilt u daarna meer weten? Dan vindt u meer uitleg in laag 2. In laag 3 biedt het pensioenfonds tot slot veel uitgebreidere informatie. Bijvoorbeeld in het pensioenreglement met daarin alle regels voor uw pensioen.

Pensioen 1-2-3

Wat moet u verder weten?

  • Andere pensioenregelingen
    Tot 1 januari 2014 was SBZ Pensioen ook de uitvoerder van de Pensioenregeling Achmea Personeel.
  • Meer sectoren
    Sinds juni 2016 heeft SBZ Pensioen de werkingssfeer uitgebreid naar werkgevers in- of verwant aan de verzekerings- en de financiële sector in de breedste zin van het woord.
  • Pakketten
    Bij de uitvoering van de pensioenregelingen hanteert SBZ Pensioen verschillende pakketten: A, B, en C. Lees hier welke werkgevers voor Pakket B en C hebben gekozen. Staat uw werkgever daar niet bij? Dan geldt voor u pakket A.