Pensioenregeling Achmeapersoneel

Tot 1 januari 2014 was SBZ Pensioen de uitvoerder van de de pensioenregeling voor Achmeapersoneel. Vanaf 1 januari 2014 voert Stichting Pensioenfonds Achmea (SPA) deze pensioenregeling uit. Voor de inhoud van de pensioenregeling Achmeapersoneel kunt u bij SPA terecht.

De pensioenregeling voor Achmeapersoneel is vastgelegd in 2 pensioenreglementen:

  • Valt u onder Achmea Pensioenreglement I?
    Was of bent u in dienst vanaf 1 januari 2006 óf was u in dienst vóór 1 januari 2006 en bent u op of na 1 januari 1950 geboren? Dan valt u onder Achmea Pensioenreglement I. Vanaf 1 januari 2014 voert SPA uw pensioenregeling uit.
  • Valt u onder Achmea Pensioenreglement II?
    Was of bent u voor 1 januari 2006 in dienst gekomen en bent u geboren vóór 1 januari 1950? Dan was SBZ Pensioen tot en met 2014 de uitvoerder van uw pensioenregeling. Alle deelnemers die hieronder vallen, zijn inmiddels met pensioen gegaan.

Veranderingen per 1 januari 2014
Als u onder Achmea Pensioenreglement I valt, is SPA vanaf 1 januari 2014 de uitvoerder van uw pensioenregeling.

Downloads pensioenregeling Achmeapersoneel