Partnerpensioen

Als u overlijdt, heeft uw partner recht op partnerpensioen. Uw partner krijgt dan maandelijks een uitkering van het pensioenfonds.

We stellen daarbij wel voorwaarden. Het maakt daarbij uit of u getrouwd of geregistreerd partner bent of dat u samenwoont.

Hoeveel is het partnerpensioen?
Hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt, hangt af van uw situatie op het moment van overlijden.

 • Bouwt u pensioen op bij SBZ Pensioen?
  Dan krijgt uw partner het te bereiken partnerpensioen. Dit is het pensioen dat u had opgebouwd als u tot uw overlijden in de (zorg)verzekerings- of financiële sector of bij een aanverwant bedrijf was blijven werken.
 • Bent u ex-deelnemer van SBZ Pensioen en nog niet met pensioen?
  Dan krijgt uw partner het partnerpensioen dat u had opgebouwd als u tot uw overlijden in de (zorg)verzekerings- of financiële sector of bij een aanverwant bedrijf was blijven werken.
 • Bent u met pensioen?
  Dan krijgt uw partner het partnerpensioen dat u bij SBZ Pensioen heeft opgebouwd.

Wat moet u verder weten?

 • Naast het partnerpensioen kan uw partner ook een tijdelijk partnerpensioen krijgen. We keren dit pensioen uit totdat uw partner een AOW-uitkering krijgt. Het tijdelijk partnerpensioen is maximaal gelijk aan de Anw-uitkering van de overheid. Het tijdelijk partnerpensioen wordt verminderd met deze Anw-uitkering.
 • U kunt uw partnerpensioen in bepaalde situaties aanpassen.
 • Als u eerder getrouwd was, geregistreerd partner was of samenwoonde, kan uw ex-partner recht hebben op bijzonder partnerpensioen. Lees meer bij scheiden of einde samenwonen.