Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is het pensioen dat u straks zelf na uw pensionering krijgt. De pensioenrichtleeftijd is 68 jaar.

Voor uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever maandelijks een premie. Uw werkgever draagt de premies over aan het pensioenfonds. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van SBZ Pensioen maandelijks een pensioenuitkering.

Hoe bouwt u pensioen op?
U bouwt in 2018 jaarlijks 1,875% ouderdomspensioen op over uw pensioengrondslag. Uw pensioengrondslag is uw jaarsalaris (bruto salaris, inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en andere vaste toeslagen) minus de franchise.

Bij uw pensioenopbouw houden we al rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over een deel van uw salaris bouwt u daarom geen pensioen op. Dit heet de franchise. Deze kan jaarlijks wijzigen.

Wat moet u verder weten?
Als uw situatie verandert, kan dit gevolgen hebben voor uw ouderdomspensioen. Lees meer over de verschillende situaties bij Wat moet ik doen bij.