Hoger of lager pensioen

Bij onze pensioenregeling mag u de hoogte van uw pensioenuitkering aanpassen. U begint op uw pensioendatum met een hogere pensioenuitkering. Daarna gaat u verder met een lagere pensioenuitkering.

U maakt deze keuze voor een bepaalde periode. Namelijk:

  • voor een periode van 5 of 10 jaar, of
  • tot de 1e dag van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Het verschil tussen de hogere en de lagere pensioenuitkering mag maximaal 25% zijn. Stopt u vóór uw AOW-leeftijd met werken? Dan mag het verschil wel groter zijn dan 25%. Met de pensioenplanner berekent u wat dit financieel betekent.

Wat moet u doen?

  • Wilt u weten wat de hoog-laagregeling voor uw pensioen betekent? Vraag dan een berekening aan.
  • 4 maanden vóór uw pensioendatum krijgt u meer informatie van ons over alle pensioenkeuzes en een aanvraagformulier. U kunt dan ook aangeven dat u voor de hoog-laagregeling kiest. Geef uw keuze aan en stuur het formulier op tijd naar ons terug.