logo Pensioen 123 laag 1 groen

Welkom bij ons pensioenfonds!

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling
Dat is belangrijk om te weten. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en bij Mijn SBZ. Uw totale pensioen en AOW vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: u kiest zelf hoeveel u wilt weten

 • Laag 1 : uw pensioenregeling in 5 minuten.
 • Laag 2 : meer informatie over alle onderwerpen.
 • Laag 3 : álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Leest u de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij Contact.

Uw werkgever sprak dit voor u af
Wij maakten afspraken met uw werkgever over uw pensioen. U ziet in dit Pensioen 1-2-3 vanzelf wat voor u geldt:

 • Werkt u bij Univé Regio, Scholten Medische Instrumenten, Zorgplan Inzake Caprio Care Concept, Aevitae, Salux Healthcare, Star-MDC of Nederlands Technisch Advies College? Dan gelden voor u de afspraken van pakket B.
 • Werkt u bij Univé Services, Regionale Instelling voor Jeugdtandverzorging Twente of Mailstreet? Dan geldt voor u pakket C. En soms gelden speciale regels voor Univé Services.
 • Werkt u bij een andere werkgever? Dan gelden de afspraken van pakket A.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start als u 68 jaar bent.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen. Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Wij vullen ook uw uitkering van de overheid aan. Zo heeft u meer inkomen. Lees meer in laag 2.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Bekijk dan ons pensioenreglement. Leest u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan bij contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

In onze pensioenregeling zit alles wat belangrijk is voor uw pensioen. U bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen bij ons op. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan vullen wij uw uitkering van de overheid aan. Bovendien blijft u in dat geval pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor zelf geen premie.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

 1. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op SVB.nl.
 2. Pensioen bij ons: u bouwt dit op via uw werkgever. Hierover gaat Pensioen 1-2-3.
 3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. U krijgt dit pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

U bouwt elk jaar pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto salaris. We halen van uw salaris eerst een bedrag af. Die franchise is ongeveer gelijk aan de AOW die u straks van de overheid krijgt. Over het salaris dat overblijft bouwt u pensioen op. Maar in 2018 tót een salaris van € 105.075,-. In pakket A en B is de franchise € 13.344,- in 2018. In pakket C is dit € 13.841,-. U bouwt elk jaar 1,875% pensioen op.

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever betaalt ook een deel. Vraag hem hoeveel dit is. U leest op uw loonstrook hoeveel u zelf betaalt.

Welke keuzes heeft u zelf?

Krijgt u een nieuwe baan? Dan kunt u het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Bekijk de de pensioenvergelijker.

Wilt u straks eerst een hoger pensioen? Bijvoorbeeld omdat uw AOW pas later ingaat? Dan krijgt u daarna een lager pensioen. Die keuze kunt u maken als u met pensioen gaat.

U kunt uw pensioen onderling ruilen. U ruilt een deel van uw eigen pensioen voor extra pensioen voor uw partner. Of u ruilt het partnerpensioen juist om. Zo heeft u meer pensioen voor uzelf. U maakt die keuze als u met pensioen gaat.

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden.

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

   toeslag pakket A  toeslag pakket B,C  toeslag cao VB*  Stijging van de prijzen
 2017  0,9%  0,0%  0,0%  0,4%
 2016  1,13%  0,1%  0,1%  0,6%
 2015  1,7%  0,7%  0,7%  1,1%
 2014  0,8%  0,8%  0,0%  1,6%
 2013  1,0%  1,0%  0,0%  2,9%

* Dit is de toeslag in de Cao Verzekeringsbedrijf Binnendienst

Hebben we een tekort? Dan moeten we misschien maatregelen nemen. Bijvoorbeeld:

 • Uw pensioen groeit niet mee met de prijzen.
 • Uw premie gaat omhoog.
 • Uw pensioen gaat omlaag. Maar alleen als het niet anders kan.

Tot nu toe waren maatregelen niet nodig. Maar uw pensioen groeide niet helemaal mee met de prijzen.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om uw pensioen te regelen:

 • kosten voor de administratie
 • kosten om het pensioengeld te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?

U kunt het pensioen dat u opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert.

Als u gaat trouwen of samenwonen. Of als u geregistreerd partners wordt.

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of uw geregistreerd partnerschap stopt

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Als u werkloos wordt.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u met onbetaald verlof gaat.

Kijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Als u vragen heeft over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op deze website. Of neem contact met ons op.

Meer weten over:
…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op deze website.
…uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.