2019 in beeld

1. 2019 in het kort en het volledig jaarverslag
Op de afbeelding hieronder ziet u in 1 oogopslag hoe SBZ Pensioen het in 2019 heeft gedaan! In het volledige jaarverslag leest u uitgebreid welke resultaten we in 2019 bereikten.
Bekijk het volledige jaarverslag

2. Financiële positie
In 2019 haalden we goede beleggingsresultaten, waardoor het vermogen toenam. Maar de rente daalde, waardoor de toekomstige verplichtingen nog meer stegen. Daardoor daalde de beleidsdekkingsgraad met 6,5% van 112,5% naar 106,0%. Hierdoor kon SBZ Pensioen de pensioenen per 1 januari 2020 helaas niet verhogen.
Lees meer

3. Drie pensioenregelingen
We bieden twee basisregelingen: de Middelloonregeling en de Beschikbarepremieregeling. De Beschikbarepremieregeling is nieuw. Voor u geldt de Middelloonregeling. Daarnaast is er een Nettopensioenregeling. Sommige werkgevers bieden dit aan bovenop de basisregeling voor werknemers met een salaris boven de fiscale grens.
Hier vindt u meer informatie over de verschillende regelingen
Kijk op Mijn Pensioen voor een actueel overzicht van uw pensioen

4. Digitalisering
We investeerden in automatisering voor meer gemak, veiligheid en lagere kosten. Zo communiceren we ook bij voorkeur digitaal met u. Het is dan ook belangrijk dat u uw privé-e-mailadres aan ons doorgeeft. Zo kunnen wij u ook bereiken als u uit dienst of met pensioen gaat.
Registreer uw privé-e-mailadres

5. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen-beleid
In 2019 stond SBZ Pensioen uitgebreid stil bij de verder ontwikkeling van het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen-beleid (MVB).
Lees meer