2018 in beeld

In 2018 is de financiële positie van SBZ Pensioen licht verbeterd. De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,5% van 112% naar 112,5%. Hierdoor kon SBZ Pensioen de pensioenen per 1 januari 2019 voor een deel verhogen.

Meer over de financiële situatie in 2018

Voorbereid op de toekomst
SBZ Pensioen versterkt de toekomstvastheid op verschillende manieren. De deur staat open voor werkgevers die zich bij ons willen aansluiten, zodat het deelnemersbestand groter wordt en niet vergrijsd. We digitaliseren steeds meer, bijvoorbeeld via de nieuwe beveiligde omgeving voor de deelnemers, Mijn Pensioen. Verder zorgen we voor een breder aanbod van pensioenregelingen, voor een betere flexibiliteit.

Meer over toekomstvastheid

Oog voor de wereld van morgen
SBZ Pensioen ondertekende eind 2018 het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB). Het IMVB-convenant biedt handvatten om samen met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbeweging en overheid onze invloed wereldwijd positief aan te wenden.

Meer over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

SBZ Pensioen heeft het verslag over 2018 uitgebracht
In het jaarverslag leest u alles over de bereikte resultaten in 2018, hoeveel kosten het SBZ Pensioen had voor hoeveel (actieve) deelnemers en pensioengerechtigden.

Volledig jaarverslag 2018

Geen zin of tijd om uitgebreid te lezen?
Op de afbeelding hieronder ziet u in 1 oogopslag hoe SBZ Pensioen het in 2018 heeft gedaan!

SBZ Infografic jaarverslag 2018