2017 in beeld

In 2017 is de financiële positie van SBZ Pensioen verder verbeterd.

De beleidsdekkingsgraad is in 2017 gestegen van 105% naar 112%. Dit komt door de stijging van de waarde van de beleggingen en de daling van de technische voorzieningen. Door de stijging van de beleidsdekkingsgraad kon SBZ Pensioen de pensioenen per 1 januari 2018 beperkt verhogen. Meer hierover leest u in het jaarverslag.

Verkort jaarverslag 2017

Geen zin of tijd om uitgebreid te lezen?
Hier kunt u in 1 oogopslag zien hoe ons pensioenfonds het in 2017 heeft gedaan!

2017 in beeld